تبلیغات
DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> گرافیک/ تصویر سازی/ ارم /لگو//کتاب //محصولات اموزشی گرافیک/ تصویر سازی/ ارم /لگو//کتاب //محصولات اموزشی - کنکور هنر
 

کنکور هنر

نویسنده: fardad zare موضوع: اموزش، 

 

کتاب کنکور مارشناسی ارشد هنر

این کتاب در کتاب فروشیها به قیمت 8هزار تومان فروخته میشود

کتاب حاضر شامل سوالات  و پاسخ کنکور هنرازسال 1380  تا 1387 می باشد

سولات

فن عکاسی

تاریخ عکاسی

طراحی صنعتی

مرمت اثار

نقد ادبی

تادیخ هنرو.........

 

() نظرات